PŘÍPRAVKA

Kroužek mladých hasičů při Mateřské škole Rašínova 600 Nové Město nad Metují vznikl v roce 2006 pod vedením paní učitelky Ivy Uždilové. V současné době kroužek navštěvuje 30 dětí od 4 do 7 let. Děti z Plamínku se již několikrát zúčastnily festivalu přípravek v Chocni, v Poličanech a Horním Lánově, své umění ukázaly i při vystoupení na soutěži O pohár starosty Nového Města nad Metují nebo také při 120. výročí založení sboru hasičů na Přibyslavi. Své znalosti děti uplatňují i při výtvarné soutěži PO Očima dětí, kde se každoročně umisťují na velmi pěkných místech. Již po dva roky se zúčastnily Nahořanského poháru v závodu požární všestrannosti, kde obsadily velice pěkná přední místa.

Náplň schůzek není zaměřena ryze na požární ochranu, ale i na další oblasti:

Zdravotnická oblast:

 • znalost telefonního čísla rychlé záchranné služby (155)
 • znalost postupu při ošetření lehkých zranění (škrábnutí, řezná rána, ...)
 • znalost správného uvázání šátku při poranění ruky
 • umět ošetřit zlomeninu ruky, nohy, prstů (provizorní dlahy)
 • znalost základního vybavení lékárničky
 • znát, na co se věci z lékárničky používají, ...

Požární oblast:

 • znalost telefonního čísla hasičů (150)
 • znalost telefonního čísla policie (158)
 • znalost hasicích přístrojů - pěnový, práškový, vodní, sněhový
 • vědět, kterým přístrojem co můžeme hasit a naopak, co kterým hasicím přístrojem hasit nesmíme a proč
 • znalost vybavení hasiče při zásahu
 • návštěva hasičské zbrojnice - ukázky
 • znát názvy některých hasičských pomůcek, nástrojů (proudnice, hadice, rozdělovač, savice, koš, ...) a jejich označení

Praktická část:

 • rozbalování hadic (na kuželky, kostky, ...)
 • motání hadic
 • napojování hadice C na rozdělovač a hadice D na rozdělovač, připojování proudnice
 • vázání některých uzlů
 • umět použít hasicí přístroj
 • napojování - stroj - savice - koš
 • napojování - stroj - hadice C
 • zvyšování fyzické zdatnosti dětí překonáváním překážek (žebřík, lavice, překážka, běh na danou vzdálenost, ...) cvičení požárního útoku
 • cvičení štafety dvojic
 • cvičení štafetového závodu
 • seznamujeme se a poznáváme topografické značky
 • učíme se vázat různé uzle

Doplňkové činnosti:

 1. nejrůznější pohybové hry
 2. exkurze hasičských zařízení