ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Obvaz zraněného kolena třícípým šátkem:

Ošetření poraněné horní končetiny třícípým šátkem: