UZLOVÁNÍ

Jaké uzle by měl mladý hasič nebo hasička zvládnout?